Scientific activity

  • Hanna Kalajas-Tilga, Andre Koka, Vello Hein, Henri Tilga, Lennart Raudsepp

Kalajas-Tilga, H., Koka, A., Hein, V., Tilga, H., & Raudsepp, L. (2020). Motivational processes in physical education and objectively measured physical activity among adolescents. Journal of Sport and Health Science, 9(5), 462–471. https://doi.org/10.1016/j.jshs.2019.06.001

Kalajas-Tilga, H., Hein, V., Koka, A., Tilga, H., Raudsepp, L., & Hagger, M. S. (2021). Application of the trans-contextual model to predict change in leisure time physical activity. Psychology & Health. https://doi.org/10.1080/08870446.2020.1869741

Kalajas-Tilga, H., Hein, V., Koka, A., Tilga, H., Raudsepp, L., & Hagger, M. S. (2021). Trans-Contextual Model Predicting Change in Out-of-School Physical Activity: A One-Year Longitudinal Study. European Physical Education Review. https://doi.org/10.1177/1356336X211053807

  • Doris Vahtrik, Margot Bergmann, Ingrid Vanahunt, Mark Braschinsky

“Effect of postural correction and orthopedic massage on the frequency of headaches and tenderness of muscle in migraine patients”. Journal of Musculosceletal Disorders and Treatment, 2018; 4:046

Vahtrik et al., 2018 The effect of postural correction and orthopedic massage on frequency of headaches in migraine patients

  • Hanna Kalajas-Tilga, Kuldar Kaljurand, Doris Vahtrik

“Müoopiaga ja nägemishäireteta inimeste elukvaliteet, kehaline aktiivsus, kaela- ja õlavöötmevaevused, liigesliikuvus, rüht ja tasakaal”. Eesti Arst, 2018; 97(1), 12-20

Kalajas-Tilga, Kaljurand, Vahtrik, 2018 Müoopia

  • Lilian-Mariete Hani, MSc (magistritöö, 2017)

“Seljavalupatsientide rahulolu füsioteraapia teenusega Eestis”

Uuringus analüüsiti 370 uuritava vastuseid ankeetküsitlusele. Protsentuaalselt moodustas valimi 1,3% Eesti seljavaluga inimestest, kui võtta aluseks, et 2016.aastal diagnoositi Eestis seljavalu (M54) 29 063 inimesel (Eesti Haigekassa, 2017).

Uurimistöö järeldused:
*Krooniline seljavalu häirib inimeste töötamist/õppimist, kuid haiguspäevi enamasti ei võeta. *Kroonilise seljavaluga inimestele mõeldud riiklik füsioteraapia teenus vajab reformimist teenuse kättesaadavuse ning seljavalupatsientide teadlikkuse suurendamise osas. *Kroonilise seljavaluga inimesed peavad riikliku füsioteraapia teenuse positiivseimaks aspektiks tasuta teenust, negatiivseimaks pikki ootejärjekordi. Kroonilise seljavaluga inimesed soovivad jätkufüsioteraapiana rühmatreeninguid. *Tasulist füsioteraapia teenust kasutatakse riikliku füsioteraapia teenuse puudujääkide pärast. *Peamine tasulise füsioteraapia teenuse kasutamisest loobumise põhjus on selle maksumus. *Riiklik ja tasuline füsioteraapia teenus ei erine efektiivsuse ega koduse harjutusprogrammiga jätkamise osas. *Enim leevendab kroonilist seljavalu võimlemine/harjutuste sooritamine, kroonilise seljavaluga inimesed soovivad valu leevendamiseks kõige enam kasutada massaaži.

en_USEnglish