Teadustegevus

Kevadel 2015 Tartu Ülikooli Spordibioloogia- ja füsioteraapia instituudis kaitstud magistritöö:

Autor Merlin Võsu, MSc, juhendaja Doris Vahtrik, PhD

“Kehatüve painutaja-ja sirutajalihaste düsbalansi ning m psoas major’i tahtelise isomeetrilise maksimaaljõu mõju lülisamba nimmelordoosi nurgale, valutugevusele ja funktsionaalsele liikuvusele kroonilise alaseljavaluga naispatsientidel”

Uuritavad: Tartu Ülikooli Kliinikumi Spordimeditsiini ja Taastusravi Kliiniku ning Füsiokeskuse 26-45 aastased naispatsiendid

Uurimustöö järeldused:

*Lülisamba nimmepiirkonna lordoosinurga suuruse ning valutugevuse ja kestuse
vahel seost ei leitud.

*Nimmepiirkonna liikuvusest oli alaseljavaluga vaatlusalustel kontrollgrupiga võrreldes väiksem ainult lülisamba sirutus.

*M psoas major– suur nimmelihas ja kehatüve sirutajalihased olid alaseljavaluga vaatlusalustel kontrollgrupiga võrreldes oluliselt nõrgemad.

*M psoas major’i jõu ja lordoosinurga vahel ei leitud olulist seost.

*Alaseljavaludega vaatlusaluste kehatüve painutajalihaste jõud ei erinenud kontrollgrupist.

*Alaseljavaluga vaatlusaluste lordoosinurga suurus oli tugevas positiivses seoses kehatüve sirutajalihaste jõuga.

*Kehatüve painutaja- ja sirutajalihaste jõusuhe ei erinenud gruppide vahel oluliselt.

Kokkuvõte: Alaseljavaluga patsientide käsitlus peab olema praegusest üldkasutatavast
personaalsem ja üksikindiviidi kesksem, kuna kõikides mõõdetud näitajates oli grupisisene erinevus suur, gruppidevaheline aga väike.