Teenused

Füsiokeskus osutab füsioteraapiateenust füsioterapeutiliste probleemide alusel:

 • Tugi-liikumisaparaadi häired

(pea-, kaela-, seljavalu, kiirguvad valud üla- või alajäsemes, liigesvaevused, lihaspinged,  luustiku teljelisuse häired, perifeersete närvide pitsumisest tingitud tundlikkuse häired, trauma või operatsiooni järgselt);

 • Neuroloogilised seisundid

mis on tingitud närvisüsteemi (aju, seljaaju, närvid) kahjustusest, ning võivad väljenduda väga erineval moel, nagu erinevate kehaosade nõrkusena, koordinatsiooni häirumisena, suurenenud lihastoonuse e spastilisusena, muutunud kõnnimustrina jt. Tüüpilised neuroloogilised seisundid on insult, Parkinsoni tõbi, seljaajukahjustus. Sekkumine neuroloogiliste seisundite puhul arvestab individuaalseid eripärasid ja on suunatud häirunud funktsiooni taastamisele.

 • Sisehaigused

(südame-veresoonkonna haigused, krooniline liigespõletik, kopsuhaigused).

Füsioteraapia teenus sisaldab:

 • Kliendi individuaalsetel probleemidel tuginevat füsioterapeutilist hindamist.
 • Vastavalt probleemile ning ravieesmärkidele kasutame ravimeetoditena:
  • terapeutilist harjutust liigesliikuvuse ja lihasjõu arendamiseks, verevarustuse või hingamistegevuse aktiveerimiseks, rühi korrigeerimiseks, tasakaalu ja keha tunnetuslikkuse parandamiseks;
  • ortopeedilis-manuaalseid võtteid rühi korrigeerimiseks, lihaste venitamiseks, liigeste mobiliseerimiseks
  • ortopeedilist massaaži nii individuaalsetest anatoomilistest iseärasustest, töövõtetest kui spordialaspetsiifikast tingitud lihaspingete leevendamiseks
  • neuroarengulist teraapiat neuroloogilistest probleemidest tingitud funktsioonihäirete ravis.
 • Nõustame korrektset rühti, analüüsime tööasenditest või töövõtetest tingitud vaevusi eesmärgiga tagada kliendile võimalikult pika-aegne kaebustevaba elu.

Tööfüsioteraapia teenust osutab kvalifitseeritud füsioterapeut Kadri Medijainen http://tööfüsioteraapia.ee/

Pakutava teenuse sisu:

 • Füsioterapeutiline hindamine, sh tööga seotud riskifaktorite hindamine
 • Teenus sisaldab vähemalt ühte visiiti Tartus või Tartumaal asuva ettevõtte töökeskkonda (et analüüsida ohutegureid, tööasendeid, anda soovitusi töökeskkonna kohandamiseks jms).
 • Soovitused töökeskkonna kohandamisel ning nõustamine ergonoomiliste tööliigutuste ja -asendite osas. Tööst põhjustatud kaebuste leevendamiseks terapeutiline harjutus jm füsioterapeutilised meetmed.
 • Terviseedendus töökohal (nt soovitused puhkepausideks (nt töös olnud lihaste venitusharjutused jms)

Tööfüsioteraapia-alased koolitused

Soovi korral viime läbi erinevaid koolitusi töötajatele: nt tööga seotud kaebuste vähendamise võimalused kontoritööl, tootmistööl, raskuste käsitsi teisaldamine vm.

Info: