Margaret Matisen

Haridustee: TÜ füsioteraapia eriala bakalaureuseõpe (omandamisel).

Vaba ajal naudib aktiivset eluviisi ja looduses käimist, lugemist ja lauamänguõhtuid, tegeleb pideva eneseharimisega erinevatel maailma teemadel ning on aktiivne vabatahtlik Eesti Skautide Ühingus, kus osaleb erinevates töögruppides, ürituste korraldusel ja muudes rollides.

Spetsialiseerumine: skeleti-lihassüsteemi füsioteraapia.