Age Kannumäe

Haridustee: TÜ füsioteraapia eriala bakalaureuseõpe (omandamisel).

Vabal ajal osaleb mitmete vabatahtlike organisatsioonide töös: Tartu Ülikooli üliõpilasesinduses, Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsis ja Eesti Füsioterapeutide Liidu noorte töögrupis. Lisaks tantsib rahvatantsu ja käib looduses orienteerumas ning matkamas.

Spetsialiseerumine: skeleti-lihassüsteemi füsioteraapia.